Drugi nabór Plakat

Szkoła główna Służby Pożarniczej ogłasza drugi nabór w postępowaniu rekrutacyjnym na prowadzone studia w roku akademickim 2020/2021.

Informacja o rodzajach studiów oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów rekrutacji zawarte są na stronie uczelni.

https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40